Partnereink

 


Egyesületünk tevékenysége, céljai

Egyesületünk 1991. március 11-én alakult Kaposváron, Knoll Gyula nyá. ezredes vezetésével.

Ekkor a taglétszámunk 27 fő volt.


Tevékenységünk:

-    repülő bajtársak beszervezése az egyesület tagjainak sorába,

-    31. Vadászrepülő Ezred hagyományainak ápolása,

-    elhunyt bajtársak sírjainak ápolása,

-    rendezvények, találkozók, baráti találkozók szervezése.


Az egyesület célja:

-    a magyar repülés hagyományainak, értékeinek megőrzése, ápolása,

-    ismeretterjesztés, kulturális tevékenység támogatása a megújulás reményében,

-    időskorú veterán személyek, családok segítése,

-    a gondozás feltételeinek megteremtése és támogatása,

-    együttműködés a regionális és országos hatáskörű szervezetekkel,

-    bekapcsolódás a helyi, regionális és nemzetközi együttműködési programokba,

-    aktív pihenés és szabadidő programok kidolgozása, támogatása,

-    az  emberi környezet védelme, támogatása minden olyan kezdeményezésnek és programnak amelynek célja az egészséges életfeltételek kialakítása és megőrzése,

-    a környezet természeti adottságainak védelme, és vonzóvá tétele mások számára is.


Jelenlegi taglétszámunk:

92 fő (44 hölgy és 48 férfitaggal rendelkezünk)

Az átlagéletkor: 72 év, legidősebb tagunk 93 éves.

Egyesületünk tagjai évi 2.000 Ft-os tagdíjat fizetnek be az egyesület számlájára.

Egyesületünk önálló adószámmal és számlaszámmal rendelkezik.

 

Magyar Veterán Repülők Szövetsége Somogy Megyei Egyesülete

Adószám: 18765553-1-14

Számlaszám: Sberbank Magyarország Zrt. 14100110-24415549-01000003

"Nemzeti Együttműködési Alap támogatásából valósult meg".

A személyi jövedelemadó 1%-ából a 2017-es évben
129.213.-Ft
támogatásban részesültünk támogatóink jóvoltából!