Egyesületünk tevékenysége, céljai

 

Egyesületünk 1991. március 11-én alakult Kaposváron, Knoll Gyula nyá. ezredes vezetésével. Ekkor a taglétszámunk 27 + 6 fő volt.

 

Tevékenységünk:
– repülő bajtársak beszervezése az egyesület tagjainak sorába,
– 31. Vadászrepülő Ezred hagyományainak ápolása,
– elhunyt bajtársak sírjainak ápolása,
– rendezvények, találkozók, baráti találkozók szervezése.

 

Az egyesület célja:
– a magyar repülés hagyományainak, értékeinek megőrzése, ápolása,
– ismeretterjesztés, kulturális tevékenység támogatása a megújulás reményében,
– időskorú veterán személyek, családok segítése,
– a gondozás feltételeinek megteremtése és támogatása,
– együttműködés a regionális és országos hatáskörű szervezetekkel,
– bekapcsolódás a helyi, regionális és nemzetközi együttműködési programokba,
– aktív pihenés és szabadidő programok kidolgozása, támogatása,
– az emberi környezet védelme, támogatása minden olyan kezdeményezésnek és programnak amelynek célja az egészséges életfeltételek kialakítása és megőrzése,
– a környezet természeti adottságainak védelme, és vonzóvá tétele mások számára is.

 

Jelenlegi taglétszámunk:
91 fő (50 hölgy és 41 férfi) taggal rendelkezünk. Az átlagéletkor: 76 év, Egyesületünk tagjai évi 2.500 Ft összegű tagdíjat fizetnek az egyesület számlájára. Egyesületünk önálló adószámmal és számlaszámmal rendelkezik.

 

Magyar Veterán Repülők Somogy Megyei Egyesülete
Adószám: 18765553-1-14
Számlaszám: Sberbank Magyarország Zrt. 14100110-24415549-01000003

 

“Nemzeti Együttműködési Alap támogatásából valósult meg”.

A személyi jövedelemadó 1%-ából a 2019-es évben 190.679.-Ft támogatásban részesültünk támogatóink jóvoltából!